De opleiding

Niveau:

4

Soort opleiding:i

bol

Duur:

3 jaar

Stad:

Assen

Coördinator sport, bewegen en gezondheid

Steeds meer mensen vinden het belangrijk om te sporten en te bewegen: als ontspanning, om af te vallen of omdat het gezond is. Daarbij moeten mensen goed geholpen en begeleid worden. Als coördinator ben je belangrijk bij het organiseren daarvan. Dat kan je doen als zelfstandige, maar ook binnen een (sport-)bedrijf, instelling of organisatie. Je moet natuurlijk van sport houden, zelf ook sportief zijn en goed met mensen om kunnen gaan. Het overbrengen van jouw passie voor sport op anderen vindt je fijn. Organiseren, plannen, overleggen, inschatten wat mensen willen of kunnen: dat zijn jouw vaardigheden. Je houdt je aan afspraken, bent nauwkeurig en kan leiding geven. Je vindt het prima om ’s avonds of in het weekend te werken en het soms even heel druk te hebben.

Het Beroep

Let op! Kies bij Aanmelden voor Sport & Bewegen. Het eerste leerjaar heeft een breed georiënteerd programma. Een groot deel van de opleiding ben je actief bezig met je hobby: sport. Lesgeven aan basisschoolleerlingen, maar ook zelf sporten. Je leert hoe je iets organiseert, maar ook heel veel over het menselijk lichaam. Na leerjaar 1 hebben we een beeld van je mogelijkheden en interesses en krijg je een advies voor de overige leerjaren qua richting en niveau. Vanaf het tweede leerjaar ga je verder met vakinhoudelijke delen waar je als coördinator Sport, Bewegen en gezondheid mee te maken krijgt.  Als coördinator Sport, Bewegen & Gezondheid (leefstijlcoach) ben je naast de brede basisopleiding gespecialiseerd in het werken met cliënten die hun leefstijl moeten of willen verbeteren. Jouw werk bestaat uit:  Het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten voor (speciale) groepen en/of individuen met een hulpvraag gericht op leefstijl. Het organiseren van projecten als gezonde leefstijl weken, sportweken, efficiënt en economisch bewegen (scholing). De nabehandeling van cliënten binnen een (para)medisch centrum of die ervoor kiezen om de nabehandeling elders voort te zetten. Plannen opstellen, uitvoeren en evalueren voor diverse doelgroepen met (kortlopende) hulpvragen gericht op leefstijl. Het testen en meten van leefstijl gerelateerde aspecten en het monitoren van het veranderingsproces hierbinnen. Het coachen van cliënten in een veranderingsproces op het gebeid van leefstijl.  De motivatie van cliënten wisselt sterk. Dit vraagt van jou zowel geduld als doorzettingsvermogen en vasthoudendheid. Ook moet je flexibel zijn om goed in te kunnen spelen op veranderingen in motivatie of in behaalde resultaten. Belangrijke vaardigheden van de SBG-leefstijlcoach zijn: coaching, overtuigingskracht, beïnvloeden van gedrag, het spotten van nieuwe trends en ontwikkelingen, motiveren en stimuleren. Je kunt werkzaam zijn bij: Fitness bedrijven, Fysiotherapie/(para)medische centra, Bedrijven (vitaliteit medewerkers), Ambulante leefstijlcoach, Welzijnsorganisaties of als zelfstandig gevestigd leefstijlcoach.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze opleiding of Drenthe college? Neem contact met ons op of bezoek een Open Dag!

Niveau 2 : vmbo diploma basisberoepsgerichte leerweg of vergelijkbaar diploma. Niveau 3 : vmbo diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg, havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4, mbo diploma niveau 2 of vergelijkbaar diploma. Niveau 4 : vmbo diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg, havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4, mbo diploma niveau 2 of 3 of vergelijkbaar diploma.

Stages zijn een belangrijk onderdeel van de bol-opleidingen bij Drenthe College. Tijdens je stage ga je wat je op school leert, gebruiken in de praktijk. Al vanaf het eerste jaar maak je zo kennis met je beroep. Naast onze stageadressen bij bedrijven en instellingen in de regio, kun je bij sommige opleidingen ook praktijkervaring opdoen bij een van onze zogenoemde leerbedrijven binnen de school. Dat zijn echte bedrijven met echte klanten waar je begeleid wordt door docenten. Meer informatie over stages vind je op deze site bij de opleidingen. Extra informatie met betrekking tot stage. Drenthe College kan bemiddelen bij het vinden van een geschikte stageplek.

Als je voor de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) kiest, betaal je het wettelijk lesgeld. Dit betaal je aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) in Groningen. Kies je voor de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)? Dan betaal je cursusgeld aan Drenthe College. De hoogte van het bedrag verschilt per opleiding. Kijk hier voor de exacte tarieven.